® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
19 Şubat 2019
Salı
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 1896791
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAnkara 
İş ŞehriAnkara 
KurumT. C. Posta Ve Telgraf Teşkilatı A. Ş. Ankara Ptt Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiPasaport Paketleme Sistemi Sarf Malzemesi Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi19.06.2018 10:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2018/274001 

İhale Metni
PASAPORT PAKETLEME SİSTEMİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. ANKARA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası:2018/274001
İşin Adı : Pasaport Paketleme Sistemi Sarf Malzemesi Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Eşref Bitlis Caddesi No:8 06105
b) Telefon ve faks numarası:3123075166 - 3123271736
c) Elektronik posta adresi:ankara_malz@ptt.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi :www.ptt.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:3.000.000 Adet Paket Malzemesi, 3.000.000 Adet Gönderi Etikeri, 30 Adet Yazıcı Kafası ve 30 Adet Yazıcı Baskı Merdanesi
b) Teslim [yeri / yerleri] :Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ana Depo Merkez Müdürlüğü'dür. Oğulbey Gölbaşı / ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Malzemenin tamamı, numunelerin onaylanmasını müteakip 30 takvim günü içinde teslim edilecektir. Numune teslim süresi ise, sözleşme tarihine müteakip 30 takvim günü içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer:Ankara PTT Başmüdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi No:8 Kat:2 Toplantı Salonu Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati:19.06.2018 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
a) İhale tarihi itibariyle mesleki faaliyetten men edilmediğine dair bilgiyi içeren mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c- Teklif mektubu,
ç- Geçici teminat,
d-Şartnamenin 7.3 ünci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri
e-Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (a) ve (b) 'de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5-İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Satınalma Müdürlüğü İhale Bürosu Eşref Bitlis Caddesi No:8 Kat:2 Yenimahalle/Ankara adresinde görülebilir ve vergi dahil 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler, 19/06/2018 Salı günü saat:10.00'a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü Satınalma Müdürlüğü İhale Bürosuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.
7- İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.
8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
11- Bu işin tamamı için teklif verilecektir.
12- Bu iş için avans verilmeyecektir.
13-Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak, 60 takvim günü içinde teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi sözleşme tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.
14- İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.
    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
10 Abone, 65 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2019 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 19.02.2019 01:39:32  Turkey: 19.02.2019 04:39:32  Page generated in 0.012 seconds.