® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
19 Şubat 2019
Salı
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 1885574
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriBalıkesir 
İş ŞehriBalıkesir 
KurumAyvalık Vakıf Zeytinlikleri İşlt. Md. Döner Sermaye İşletmesi 
İşin Adı/Konusu/CinsiÇam Ve Çiçek Balı, Zeytinyağlı Sıvı El Sabunu, Zeytinyağlı Şampuan, Muhtelif Zeytinyağlı Sabun, Zeytin Çiçeği Kolonyası Ve Muhtelif Teneke Ve Pet Kavanoz Ambalaj Malzemesi Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi08.06.2018 15:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2018/234259 

İhale Metni
ÇAM VE ÇİÇEK BALI, ZEYTİNYAĞLI SIVI EL SABUNU, ZEYTİNYAĞLI ŞAMPUAN, MUHTELİF ZEYTİNYAĞLI SABUN, ZEYTİN ÇİÇEĞİ KOLONYASI VE MUHTELİF TENEKE VE PET KAVANOZ AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİKLERİ İŞLT.MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
Çam ve Çiçek Balı, Zeytinyağlı Sıvı EL Sabunu, Zeytinyağlı Şampuan, Muhtelif Zeytinyağlı Sabun, Zeytin Çiçeği kolonyası ve Muhtelif Teneke ve Pet Kavanoz Ambalaj Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2018/234259
1-İdarenin
a) Adresi:Cennet Ayağı Mah. İstasyon Cad. No: 47 10300 . EDREMİT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası:2663731174 - 2663731329
c) Elektronik Posta Adresi:info@vakifzeytinleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
400 Ad. Çam,Çiçek Balı, 20000 Adet Muh. Zeytinyağlı Sıvı El Sabun, 10000 Ad. Zeytinyağlı Şampuan, 155000 Ad.Muh. Zeytinyağı Sabun, 20000 Ad. Muh. Zeytin Çiçeği Kolonyası, 27000 Ad. teneke kutu, 70000 ad. pet kavanoz
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Vakıf Zeytinlikleri işletme Müdürlüğü Edremit/BALIKESİR
c) Teslim tarihi:Yüklenici ihale konusu malları 120 takvim günü içinde, aylık veya partiler halinde teslim edecektir. İlk parti mal teslimi 15 takvim günü içinde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Cennet ayağı Mah. İstasyon Cad. No: 47 Edremit-BALIKESİR
b) Tarihi ve saati:08.06.2018 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) 1.,2.,24.,25. ve 26. Kısımlar İçin:
a) İşletme Kayıt belgesi.
B) 3.,4.,6.,7.,8.,9.,22. ve 23 Kısımlar İçin;
a) ÇED belgesi. b) İyi Üretim Uygulamaları (GMP), c) ISO 14001:2015 Belgesi. d) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı.
C) 5.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20. ve 21. Kısımlar İçin:
a) ÇED belgesi. b) İyi Üretim Uygulamaları (GMP) c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Cennet Ayağı Mah. İstasyon Cd. No:47 Edremit/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Cennet ayağı Mah. İstasyon Cad. No: 47 Edremit-BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
10 Abone, 89 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2019 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 19.02.2019 01:43:20  Turkey: 19.02.2019 04:43:20  Page generated in 0.012 seconds.